Chráníme životní prostředí v Ústeckém kraji

Nejsme běžný spolek

Čím se lišíme?

Zapojení místních

Jsme přesvědčeni, že místní obyvatelé mají právo rozhodovat o podobě svého okolí. Proto u důležitých záměrů pořádáme ankety a veřejné debaty. Svůj čas věnujeme primárně tam, kde jdou záměry investorů proti zájmům obyvatel.

Odborný tým

Spolupracujeme s právníky, dendrology, entomology, ornitology a dalšími odborníky, kteří nám umožňují připomínkovat záměry investorů na základě odborných podkladů.

Dobrovolnost

Většina naší činnosti probíhá dobrovolnicky. Nejsme příjemci žádných dotací nebo grantů z veřejných prostředků. Peníze, které nám posílají příznivci, využíváme pouze pro hrazení znaleckých posudků, správních a soudních poplatků a dalších nákladů nezbytných pro naši činnost.

Dlouhodobá aktivita

Spolek Ústecké šrouby se věnuje ochraně životního prostředí už sedm let, a někteří z jeho členů byli aktivní i před Sametovou revolucí. Když začneme řešit konkrétní kauzu, dotáhneme ji až do konce - i když to může trvat řadu let.

Už toho máme hodně za sebou

Některé z námi řešených kauz

Habrovický rybník

Habrovický rybník byl unikátním spojením přírodního koupaliště s cenným biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, než si ho místní politici privatizovali a začali si zde stavět vily bez ohledu na územní plán, veřejnost i zvláště chráněné druhy živočichů. S pomocí Nadačního fondu proti korupci a Nadace VIA jsme podali proti stavebním povolením žaloby.

Alej E. Krásnohorské

Alej v ulici Elišky Krásnohorské je nejstarším a nejvýznamnějším stromořadím v Ústí nad Labem. Přesto se vedení města rozhodlo provést „kompletní výměnu stromů“, kterou zahájilo podáním žádosti o povolení kácení 26 stromů. Objednali jsme znalecký posudek, díky kterému se nám prozatím podařilo většinu stromů zachránit.

Solení silnic

V České republice jsou každoročně použity stovky tisíc tun soli pro zimní údržbu silnic. Sůl se ukládá v půdě, potocích i spodních vodách, což vede nejen k úmrtím živočichů a usychání rostlin, ale v některých případech i ke zničení zdroje pitné vody pro celé obce. Ve spolupráci s AOPK vytváříme metodiku, která pomůže těmto vlivům předcházet.

Naše činnost hovoří za nás

0 +

Oznámených správních řízení

0 +

Vyřízených dotazů veřejnosti

0

Vyhraných soudních sporů

Poznej nás

Koordinátoři v jednotlivých oblastech

Litoměřicko

Kateřina Stojanová

Chomutovsko

David Palán

Zbylé území kraje

Lukáš Blažej

Ústecké šrouby jsou hrdým členem oborové platformy Zeleného kruhu

Přesunout se na začátek