Soud zrušil rozhodnutí o kácení 1406 m2 keřů u ústeckého Fora

Magistrát města Ústí nad Labem požádal v roce 2016 o povolení kácení 1406 m2 porostu u obchodního centra Forum, důvodem byla nevhodná výsadba a nevhodná péče.

Postup Magistrátu jsme v té době kritizovali jako zbytečné plýtvání penězi, ale proti povolení kácení jsme se neodvolali. Důvodem byla skutečně nevhodná péče, která způsobila nevratné změny porostu, uložení přijatelné náhradní výsadby i stanovení podmínek pro kácení, zejména podmínka provedení kácení v době vegetačního klidu, kdy nehrozí masakr hnízdících ptáků.

Proti rozhodnutí o povolení kácení se však odvolal spolek Stop tunelům, který namítal zejména to, že by kácení mohlo proběhnout pouze u části dřevin. V tu chvíli jsme neměli důvod do řízení jakkoliv zasahovat – vzhledem k omezeným časovým možnostem musíme zohledňovat míru dopadu na životní prostředí, a u (ne)kácení části keřového porostu v době vegetačního klidu byl tento dopad malý.

To se ovšem změnilo rozhodnutím Krajského úřadu, který se argumenty z odvolání vůbec nezabýval, a namísto toho rozhodnutí Magistrátu zrušil, řízení zastavil a konstatoval, že kácení může proběhnout bez jakékoli regulace, protože jde o kácení z pěstebních důvodů.

Zákon o ochraně přírody a krajiny skutečně umožňuje kácet bez povolení z pěstebních důvodů – jde například o kácení na plantážích vánočních stromků nebo probírky mladého porostu, který je úmyslně pěstován přehuštěný, aby bylo následně možné vybrat nejlépe rostoucí jedince. Vztažení tohoto postupu na běžné porosty ve městě je ale velmi nebezpečné, nejen kvůli již zmíněnému hnízdění ptáků, ale také kvůli účasti veřejnosti. Podle výkladu Krajského úřadu by se jako kácení z pěstebních důvodů dalo chápat každé kácení, u kterého je zamýšlena náhradní výsadba, a veřejnost by tak ztratila možnost ovlivňovat podobu svého okolí.

Proti rozhodnutí Krajského úřadu jsme tudíž podali žalobu. Vzhledem k tomu, že se blížilo hnízdní období ptáků, požádali jsme o přiznání odkladného účinku tak, aby nemohlo ke kácení dojít. Soud nám vyhověl a odkladný účinek žalobě přiznal. Následně byl prostor pro výměnu argumentů, které si můžete přečíst v dokumentech na konci tohoto článku.

Po třech letech od podání žaloby nám dal soud za pravdu a rozhodnutí Krajského úřadu zrušil. Soud konkrétně uvedl, že „Navrhované kácení keřového porostu nelze považovat za kácení z důvodů pěstebních za účelem obnovy porostu, neboť po vykácení předmětného porostu žadatel nezamýšlel přistoupit k výsadbě nových jedinců týchž druhů dřevin. Napadené rozhodnutí, ve kterém žalovaný na rozdíl od správního orgánu I. stupně podání ze dne 22. 9. 2016 posoudil v rozporu se zákonem a v důsledku tohoto pochybení řízení zastavil a rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil, je z tohoto důvodu nezákonné“.

Krajský úřad Ústeckého kraje je bohužel k veřejnosti v řízeních dlouhodobě nepřátelský, jen v letošním roce jsme kvůli tomu vyhráli už 8 soudních sporů. Nezbývá než doufat, že bude závazný právní názor soudu respektovat a k podobnému přehodnocování žádostí už nebude docházet.

Soud zrušil rozhodnutí o kácení 1406 m2 keřů u ústeckého Fora

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Přesunout se na začátek