Kontaktní formulář

Dotazy veřejnosti řešíme jako součást Ekoporadny NESEHNUTÍ, která poskytuje poradenství zejména při aktivní veřejné ochraně životního prostředí a spolupracuje při tom s dalšími partnery z jiných regionů.

 

Poradna je zaměřena především na konzultace pro jednotlivce i občanské iniciativy v těchto otázkách:

  • zapojování do správních procesů při ochraně přírody, rozvoje obcí či krajiny (plánování a rozhodování veřejné správy při územním plánování, stavebních a povolovacích procesech; registrace spolků; legislativní ochrana; podání návrhů, připomínek, námitek, odvolání a žalob; obrana proti poškozování životního prostředí)
  • zapojování veřejnosti do rozhodování v městských a krajinných kauzách (petice, lobbying, medializace, veřejné akce, efektivní spolupráce a sebeorganizace)
  • začleňování opatření týkající se změny klimatu do územních plánů
  • vzdělávací akce (workshopy, webináře aj.), vydávání informačních materiálů pro veřejnost.

Pro dotazy, které se netýkají přímo našeho spolku, je možno využít také e-mailovou adresu ekoporadna@nesehnuti.cz.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

Přesunout se na začátek