Habrovický rybník

   

Habrovický rybník byl unikátním spojením přírodního koupaliště s cenným biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, dokonce byl v letech 2005-2007 za 34 milionů z prostředků města a evropských dotací revitalizován, cílem dle popisu projektu bylo „obnovení retenční funkce rybníka při zachování vodní plochy jako centra rozmnožování chráněných obojživelníků a také zachování estetické a klimatické funkce vodní plochy v poškození přírodě severních Čech“, dle vyjádření politiků bylo „cílem této investiční akce zvýšení rekreačního potenciálu celé oblasti“, každopádně se všichni shodli na tom, že šlo o atraktivní a cennou lokalitu.


(Vily ke zlepšení rekreačního potenciálu bývalé pláže rozhodně nepřispěly.)

Celý areál habrovického koupaliště, včetně funkčních chatek, restaurace, sociálního zařízení a parkoviště, byl na základě usnesení zastupitelstva prodán za 1 010 000 Kč kontroverzní firmě Spobyt (dnešní CPI Group). Prezenční listina z hlasování se dle sdělení Magistrátu ztratila.

Firma Spobyt areál v roce 2008 prodala akciové společnosti UDES, kterou spoluzakládal František Nesvadba – právník kmotra Patrika Oulického, člen dozorčí rady Oulického stavební firmy Severočeská stavební a v současnosti předseda místní ODS. Firma UDES se o areál koupaliště nestarala a nechala ho zchátrat. Následně byl areál převeden na Ing. Jaroslava Beránka, tehdejšího předsedu představenstva firmy UDES.

Ing. Beránka zastupoval v řízeních Ing. arch. Zdeněk Šťastný, který byl ve funkci zastupitele určeného pro územní plán. Právě změnou územního plánu došlo ke změně pozemků na stavební, čímž byla jejich cena zhodnocena více než dvacetkrát. Ing. arch. Štastný je v současnosti vlastníkem jedné z postavených vil. Politiky a osoby spjaté se společností UDES nalezneme i u dalších vil, jejichž stavba teprve probíhá.

Podobným způsobem probíhalo i vydávání stavebních povolení. Náš spolek se zabývá ochranou přírody a krajiny a z důvodu výskytu řady i kriticky ohrožených živočichů měl být ze zákona účastníkem stavebních řízení. Magistrát ale stavby povolil v tajnosti a vůbec se vlivem staveb na zvláště chráněné živočichy nezabýval. Stejně tak přistupoval i k různým podnětům – za zpřetrhání kořenů 14 stromů v okolí staveb uložil směšnou pokutu 500 Kč, nezákonný zábor pláže odmítl řešit zcela. Z tohoto důvodu jsme za finanční podpory Nadačního fondu proti korupci a Nadace VIA podali proti stavebním povolením žaloby. Bez stavebních povolení by musely být protekční vily odstraněny.

(Bílá pěna a polystyren ze stavby přímo lákají ke koupání.)

Podané žaloby v současné době projednává Krajský soud v Ústí nad Labem pod spisovými značkami 15A 125/2017, 15A 188/2017 a 15A 189/2017.

O Habrovickém rybníku natočila reportáž Česká televize v pořadu Nedej se plus.

V červenci 2019 jsme zjistili, že si majitelé vil pozemky oplotily a z veřejné pláže tudíž už navzdory územnímu plánu nezbývá vůbec nic. Podáme podnět k odstranění černé stavby plotu a budeme usilovat o jeho vyřízení.

Za poskytnutí informací a dokumentů týkajících se této kauzy děkujeme spolku Stop Tunelům. O dalším vývoji budeme infomovat na této stránce.

Vybrané mediální výstupy:

Přesunout se na začátek